Onze visie

Optimaal functioneel bewegen

Onze visie is gebaseerd op 3 peilers

  1. Functie en beweging zijn onlosmakend met elkaar verbonden: ‘As the twig is bent, so the tree inclines (Dr. W. Sutherland)
  2. Everything is connected and everything matters
  3. Find your own way to move


Deze 3 uitgangspunten combineren wij met een persoonlijke manuele aanpak aangepast aan uw lichaam.

De zuivere manuele technieken hebben als doel

  • Beweging verbeteren
  • Compensatiemechanismen ondersteunen
  • Doorbloeding stimuleren


Dit alles al dan niet in samenwerking met artsen of andere gezondheidswerkers, trachten we zo uw gezondheid te behouden of te herstellen.

“As the twig is bent, so the tree inclines

Dr. W. Sutherland